Αναζήτηση:  
 
 
 
   
 
Συμβουλευτικά Κέντρα και Δομές Υποστήριξης: Προδιαγραφές Οργάνωσης και Λειτουργίας από τη σκοπιά της έμφυλης κατανόησης της βίας κατά των γυναικών
Η αποτελεσματική και συστηματική πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών απαιτεί και συνεπάγεται τη συμμετοχή πολλών και διαφορετικών φορέων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και του εθελοντικού τομέα
 
Της Άννας Βουγιούκα

Η βία κατά των γυναικών, η πιο καίρια συνέπεια της οποίας είναι η άρνηση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων των γυναικών όπως αυτά ορίζονται σε διεθνή εργαλεία (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 1948, Σύμβαση για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών CEDAW, 1979), συνιστά ένα πολύπλοκο πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου δεν υπάρχει μία και μόνη στρατηγική, κατάλληλη για το σύνολο των περιπτώσεων.  Επίσης, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός παράγοντας που να ευθύνεται για την συνεχιζόμενη βία κατά των γυναικών. Οι παράγοντες που καθιστούν τις γυναίκες ευάλωτες στη βία είναι περίπλοκοι, αλληλοσυνδεόμενοι, θεσμικοί/ νομικοί, οικονομικοί, πολιτικοί και πολιτισμικοί παράγοντες, οι οποίοι συνιστούν εκδηλώσεις των ιστορικά ανισότιμων σχέσεων εξουσίας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η βία μπορεί να εκδηλωθεί σε πολύ διαφορετικά κοινωνικά συμφραζόμενα και ο βαθμός στο οποίο είναι επιτρεπτή ή ανεκτή από μια κοινότητα ή κοινωνία επηρεάζει το είδος της στρατηγικής που απαιτείται.  Αν μάλιστα αναλογιστούμε τις διασυνδέσεις μεταξύ των παραγόντων που ευθύνονται για τη βία είναι σαφές ότι στρατηγικές και παρεμβάσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται στο πλαίσιο ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου πλαισίου. Απαιτείται δηλαδή πολυεπίπεδη και μακροχρόνια στρατηγική που αντιμετωπίζει τις δομικές αιτίες της βίας κατά των γυναικών, ενώ ταυτοχρόνως παρέχει άμεσες υπηρεσίες στα θύματα (ή επιβιώσασες). Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών κατά της βίας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η εννοιολόγηση της βίας κατά των γυναικών θα πρέπει να νοείται ως ένα συνεχές (continuum) με πλήθος διαστάσεις, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γυναίκα μπορεί να βιώνει το "δικό της" συνεχές σωματικής, σεξουαλικής, ψυχολογικής και οικονομικής κακοποίησης, με κάποιες να διαφεύγουν όλα τα περιστατικά ήσσονος σημασίας και άλλες να υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενη κακοποίηση από τον ίδιο ή διαφορετικούς άνδρες. Αν λοιπόν η βία κατά των γυναικών πρέπει να νοείται ως ένα συνεχές, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να νοείται και κυρίως να σχεδιάζεται και να υλοποιείται η πρόληψη, η αντιμετώπιση και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών εκ μέρους της πολιτείας: ως ένα συνεχές - πολλαπλών και πολυδιάστατων πολιτικών, δράσεων, και παρεμβάσεων - που αφορά και εμπλέκει όλα τα επίπεδα διοίκησης, αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πλήθος επιμέρους υπηρεσιών και φορέων.

Με άλλα λόγια, η αποτελεσματική και συστηματική πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών απαιτεί και συνεπάγεται τη συμμετοχή πολλών και διαφορετικών φορέων της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και του εθελοντικού τομέα και κυρίως απαιτεί τη διασύνδεση των διαφορετικών υπηρεσιών που εμπλέκονται στην πολλαπλή υποστήριξη και προστασία των θυμάτων, στην παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, στη δίωξη των θυτών, κλπ. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η κατοχύρωση της διασύνδεσης των υπηρεσιών, καθώς και της πολύ-θεσμικής προσέγγισης (multi-agency approach) και σε εθνικό και σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Συμβουλευτικά Κέντρα ή Δομές Υποστήριξης, ως υπηρεσίες πρώτης γραμμής, αποτελούν μέρος του συνεχούς των υπηρεσιών, κρίκο με άλλα λόγια σε μια αλυσίδα υπηρεσιών, που θα πρέπει να συνεργάζονται στενά και να συντονίζονται προκειμένου:
 
·    να αντιμετωπιστεί η βία κατά των γυναικών και να υποστηριχθούν πολλαπλώς και συστηματικά οι γυναίκες που υφίστανται βία, με ταυτόχρονη δίωξη των υπευθύνων ή θυτών και παραπομπή τους στη δικαιοσύνη
·    να πραγματοποιηθούν δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης κατά της βίας κατά των γυναικών με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση της (τοπικής) κοινωνίας για την καταπολέμηση και εξάλειψη της βίας.

Το συνεχές αυτό των υπηρεσιών ενδεικτικά περιλαμβάνει τις  εξής υπηρεσίες και φορείς: διωκτικές αρχές (αστυνομία, εισαγγελία), δικαστικές αρχές, ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας, υπηρεσίες απασχόλησης, νομική υποστήριξη και συνηγορία, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, φιλοξενία σε ξενώνα και προστασία των θυμάτων και παιδιών τους, γραμμές ΣΟΣ (ή τηλεφωνικές γραμμές άμεσης κοινωνικής βοήθειας), κλπ.

Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν τα εξής:

·    Οι αρχές που πρέπει να διέπουν τις παρεμβάσεις (πρόληψη, προστασία, πρώιμη παρέμβαση, ανασύσταση της ζωής των θυμάτων, λογοδοσία)
·    Οι αρχές οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών αρωγής και υποστήριξης των γυναικών
·    Βασικές διαστάσεις της νομοθεσίας και μέθοδοι αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών (μέτρα προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων, απαιτούμενες υπηρεσίες, δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης, κλπ)
·    Οι προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών (που τίθενται από τον ΟΗΕ, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, κλπ) και συγκεκριμένα για τις Γραμμές ΣΟΣ, τα Συμβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες.

Η Άννα Βουγιούκα είναι Κοινωνική ανθρωπολόγος & ερευνήτρια στο Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών - ΔΙΟΤΙΜΑ. Το κείμενο είναι συντομευμένη εκδοχή της εισήγησής της στην εκδήλωση «Βία κατά των Γυναικών και Τοπική Αυτοδιοίκηση», που θα γίνει την Τετάρτη 4 Μαϊου στις 6 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου ΑθηναίωνΆννα Βουγιούκα
RED
Notebook
4 Μαΐου 2011 - 4:49 πμ | Άννα Βουγιούκα
 
Εισαγωγή σχολίου
Τα σχόλια που αποστέλλονται ενδέχεται να μην περάσουν αρχικά από διαδικασία έγκρισης. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Χρησιμοποιήστε την διαδικασία αναφοράς όποτε χρειάζεται.
Όνομα:
Email (δεν δημοσιεύεται):
URL:
Σχόλιο:
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:<b></b>, <i></i> - ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ENTER
 
Πόσο κάνει πέντε και δύο;
Βοηθήστε μας να αποφύγουμε τα spam μηνύματα απαντώντας στην απλή ερώτηση που βλέπετε παραπάνω.
Εαν θέλετε να χρησιμοποιήσετε avatar εγγραφείτε δωρεάν στο gravatar.com. Η συμμετοχή σας πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Σχετικό link στο κάτω μέρος της σελίδας.
     
Σχετικά
 
[Μια ματιά στον κόσμο] Μια κοινωνία χωρίς ελπίδα είναι ένα γόνιμο έδαφος για τη βία
Συνέντευξη του Τζον Χόλογουέι
11/05/2014
Η εμπειρία δείχνει ότι οι κρίσεις δημιουργούν κατάθλιψη, περιορίζουν την ελπίδα. Και τι γίνεται; Εγκαταλείπουμε την ελπίδα; Δεν μπορούμε. Ο Τζον Χόλογουεϊ λέει ότι μια κοινωνία χωρίς ελπίδα είναι ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα, ένα γόνιμο έδαφος για τη βία, την παράλογη και καταθλιπτική αντίδραση. Παράλληλα, αναφέρει ότι η σκέψη πρέπει να είναι αρνητική και η ελπίδα να πηγάζει από την κραυγή, γιατί ο στόχος της θεωρίας είναι να αντιληφθούμε τον κόσμο αρνητικά, όχι ξεχωριστά από την πρακτική αλλά ως μια στιγμή της πρακτικής, στο πλαίσιο του αγώνα να σπάσουμε όλους τους τύπους της κυριαρχίας και να αλλάξουμε τον κόσμο.
 
 
Επίθεση με γκαζάκια στο εκλογικό περίπερο της Δύναμης Πολιτών
19/04/2014
Τη δημοτική κίνηση της ριζοσπαστικής Αριστεράς στη Νέα Φιλαδέλεφεια έβαλαν στο στόχαστρο άγνωστοι τα ξημερώματα του Μ. Σαββάτου, καταστρέφοντας ολοσσχερώς εκλογικό περίπτερο στην πλατεία Πατριάρχου.
 
 
Από τη Ριζούπολη στην Τούμπα
leftist
18/04/2014
Το μείζον ζήτημα είναι ότι τα επεισόδια της Τούμπας δεν συνιστούν την εξαίρεση που αμαυρώνει τον κανόνα. Αντιθέτως, είναι μέρος του κανόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου
 
 
Εργαλεία
       
 
 
 
     
  24 Μαΐου 2014 - 1:24 pm  
  Αν ήμουν Πειραιώτης
Στρατής Μπουρνάζος
 
     
  Ακριβώς σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις αξίζει πάνω απ’ όλα να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε θέση. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει δίλημμα όταν το ερώτημα είναι «Κάλλιο πλούσιος και υγιής ή πτωχός και ασθενής;». Ούτε στον Βόλο όπου αντίπαλος του Μπέου είναι ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στον Πειραιά θα είχαμε δίλημμα αν αντίπαλος του Μώραλη-Μαρινάκη ήταν όχι μόνο ο Δρίτσας, αλλά ένας υποψήφιος του ΚΚΕ ή ένας οποιοσδήποτε δεξιός, πολλώ δε μάλλον ένας ευπρεπής δεξιός τύπου Κουμουτσάκου. Τώρα όμως;
     
 
  24 Μαΐου 2014 - 1:14 am  
  Για την εξουσία στην Ελλάδα το κύριο είναι να μην έρθουν οι κόκκινοι
Συνέντευξη του Χρήστου Λάσκου στο alterthess.gr
 
     
  Ενόψει των εκλογών της 25ης Μαϊου, και στο πλαίσιο του προεκλογικού διαλόγου, το alterthess.gr έθεσε σε υποψήφιους/ες eυρωβουλευτές ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, την κρίση στην Ελλάδα και την άνοδο του φασισμού . Ο Χρήστος Λάσκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, απαντά
     
 
  23 Μαΐου 2014 - 12:33 pm  
  Η ΝΔ το χειρότερο το κράταγε για το τέλος: ξανάφερε τη Χρυσή Αυγή στο προσκήνιο
Δημήτρης Χριστόπουλος
 
     
  ι νεοναζί επανέρχονται, και μάλιστα στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, χωρίς καλά-καλά να κάνουν τίποτα οι ίδιοι. Το κάνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο γι’ αυτoύς η Νέα Δημοκρατία, με τρόπο πολιτειακά άφρονα
     
 
  23 Μαΐου 2014 - 12:39 pm  
  Τασία Χριστοδουλοπούλου: H κυβέρνηση της Αριστεράς θα δημιουργήσει ντόμινο
Συνέντευξη στον Αδάμο Ζαχαριάδη
 
     
  Η ευρωπαϊκή Αριστερά τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν, ιδίως όσο συνεχίζονται ο πόλεμος, η φτώχεια και η περιβαλλοντική καταστροφή. Επιμένουμε λοιπόν ότι σε υπερεθνικά προβλήματα, δεν υπάρχουν εθνικές λύσεις. Ζητάμε, έτσι, τη ριζική τροποποίηση του Ευρωπαικού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, προς την κατεύθυνση της αναλογικής κατανομής των ροών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναθεώρηση της δομής του Σένγκεν, που προβλέπει ελεύθερη κυκλοφορία με κλειστά εξωτερικά σύνορα, άρα απαγόρευση κυκλοφορίας για τους μη νόμιμα διαμένοντες.
     
 
 
   
Footer
 
         
 
Λέξεις-κλειδιά
 
εκλογές × ΣΥΡΙΖΑ × Arno Minkkinen Biennale CGIL Corpus Christi Dow Jones Newswires dubstep John Parish performance Pussy Riot RootlessRoot Αδέσμευτη Γνώμη Αθήνα αντιρατσιστικό συλλαλητήριο Αριστερά άστεγοι αυτονομία ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ δημοσιονομικός πολλαπλασιαστή Έβρος ΕΚΤ Ευρώπη θάλασσα Ιντιφάντα κάλαντα Καλλικράτης Κάσσελ ΚΕΝΤΡΟ Κινηματογράφος Κόκκινο Κρίση Κύπρος Μαρία Κανελλοπούλου ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ μήκους Νιαουνάκης Παπαδάτος ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΥΡΙΖΑ τι σου ζητάνε; Τρόικα χρέος Ψαριανός Ψημίτης 1 ευρώ 11 Μάη 12 Φεβρουαρίου 13% 14 Νοεμβρίου 15χρονη 17 17 Νοέμβρη 17Ν 19/7/2012 19ος αιώνας 2 νεκροί στο Μανχατταν 20 Οκτωβρίου 20ος 22 πράγματα 24ωρη 25ευρο 25η 25η Μαρτίου 26 272 μέρες απεργίας 28η 28η Οκτωβρίου 2ρουφ 300 3000 ευρώ 34 νεκροί στην Αφρική 3E 40 χρόνια 48ωρη 4η Αυγούστου 4η Διεθνής 6 αντιρατσιστική γιορτή 6 Δεκεμβρίου 6 μέρες 6 τρις 6ο 6ο διαμέρισμα 8 Μάρτη 80s 8η Μάρτη 99%
  Αρχείο:
Πλήρες αρχείο θεμάτων

Επικοινωνία:
info@rednotebook.gr
 
         
 
  Powered by Byte² | Bitsnbytes.gr