Αναζήτηση:  
 
 
 
   
 
My School: Το σχολείο της βιοεξουσίας
ΟΛΜΕ και σύλλογοι γονέων ζητούν να μην τεθεί σε λειτουργία η βάση δεδομένων My School, με την οποία καταγράφεται καθημερινά η ζωή της σχολικής μονάδας: ποιός απεργεί, ποιός απουσιάζει, ποιός συμμετέχει στην κατάληψη, ποιός αριστεύει, ποιός περισσεύει
 
Των Αργυρώς Μπαντουβά και Οδυσσέα Αϊβαλή 

Πριν από μερικούς μήνες τα σχολεία πέρασαν σε μια καινούρια φάση: αυτή του ελέγχου και της τιμωρίας από το Υπουργείο Παιδείας με τη δοκιμαστική λειτουργία του My School. Πρόκειται για ένα σύστημα καταγραφής όλων των δεδομένων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που διαφοροποιείται από άλλα κατά το ότι εδώ καταγράφονται ποιοτικά στοιχεία που δεν έχουν άμεση σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Στην πραγματικότητα καταγράφεται καθημερινά η ζωή της σχολικής μονάδας: ποιός απεργεί, ποιός απουσιάζει, ποιός συμμετέχει στην κατάληψη, ποιός αριστεύει, ποιός περισσεύει. 

Σε αυτή τη βάση δεδομένων καταχωρούνται στοιχεία μαθητών, γονέων εκπαιδευτικών και κτηριακών υποδομών. Συγκεκριμένα, από τους μαθητές ζητούνται στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση κλπ), προσωπικά στοιχεία (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), βαθμοί, απουσίες, ποινές και αμοιβές του μαθητή και συμμετοχή του σε καταλήψεις. Αλλά γιατί να υπάρχουν προσωπικά στοιχεία των μαθητών συγκεντρωμένα σε έναν κεντρικό υπολογιστή, και μάλιστα σε ένα διάτρητο σύστημα, αφού ούτως ή άλλως υπάρχουν συγκεντρωμένα στα μητρώα του σχολείου; Γιατί να δίνονται κεντρικά οι απουσίες των μαθητών, αν όχι γιατί κάποιοι  θέλουν να παρουσιάσουν τις απουσίες ως σχολική διαρροή και να συμπτύξουν τμήματα; Γιατί να δίνονται κεντρικά οι βαθμοί, οι ποινές και οι αμοιβές των μαθητών, αν όχι για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου; Γιατί να “δίνονται” κεντρικά οι καταληψίες, αν όχι για τον εκφοβισμό τους;

Τελικά το πιο επικίνδυνο bullying το ασκεί το ίδιο το υπουργείο. Όλα αυτά θα έχουν ως συνέπεια φοβισμένους μαθητές, που το μόνο που θα διδάσκονται θα είναι το πώς θα επιτύχουν στις δοκιμασίες του ΟΟΣΑ ώστε να αξιολογηθεί θετικά η σχολική μονάδα. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, τα πράγματα είναι ακόμα πιο απλά. Καταγράφονται κεντρικά οι απεργίες των εκπαιδευτικών, σε ένα σύστημα που δεν έχει καμία σχέση με τη μισθοδοσία τους, προκειμένου να το ξανασκεφτούν και πιθανότατα να συνετιστούν. Πώς αλλιώς να εξηηθεί ότι οι άδειες δίνονται πλέον κεντρικά, και όχι από την αρμόδια αρχή, αν όχι για να νιώθεις συνεχώς το άγρυπνο βλέμμα του υπουργού να ελέγχει ακόμα και την ασθένειά σου. Δημιουργείται λοιπόν ένα εκπαιδευτικό δυναμικό απογυμνωμένο από κάθε αντίσταση, εξαντλημένο οικονομικά και ψυχικά, έτοιμο να υπακούσει και να λειτουργήσει ως όργανο του Υπουργείου.

Ενώ τα σχολεία ξεκινούν κάθε χρόνο με μηδαμινή χρηματοδότηση, με ελλείψεις σε προσωπικό, σε υλικά και υποδομές, δίνονται υπέρογκα ποσά για να δημιουργηθεί μια νέα βάση δεδομένων που θα ενοποιεί τις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες δεν είχαν καταφέρει να κάνουν αυτό που πραγματικά επιθυμούσε το Υπουργείο. Τη δημιουργία δηλαδή ενός αυταρχικού σχολείου όπου οι άριστοι, και μόνο, θα προχωρήσουν, και οι υπόλοιποι θα απορριφτούν. Όπου κανένας, ούτε μαθητές ούτε εκπαιδευτικοί, δεν θα μιλά, δεν θα αντιδρά και δεν θα ασκεί κριτική. Όπου η εκπαιδευτική διαδικασία θα μοιάζει καταναγκαστικό έργο και όπου το διαφορετικό θα απορρίπτεται ως λανθασμένο και επικίνδυνο.

Στη Βρετανία, όπου εφαρμόζεται το σύστημα my school, έχει οδηγήσει σε διαβαθμίσεις των σχολείων, σε αποκλεισμούς μαθητών από τα σχολεία που αξιολογούνται ως καλά και σε περιορισμό των πόρων στα σχολεία που δεν έχουν καλή αξιολόγηση. Από τη Β΄ Δημοτικού οι μαθητές χωρίζονται σε επίπεδα έπειτα από πολλές εξετάσεις στη διάρκεια της πρώτης τάξης. Οι μαθητές μαθαίνουν μόνο μεθοδολογία και τρόπους για να λύνουν τις ασκήσεις ώστε να παίρνουν καλό βαθμό στις εξετάσεις.

Στην παραπάνω λογική, ο σχολικός μηχανισμός χρησιμοποιείται με σκοπό την εσωτερίκευση της πειθαρχίας. Το My School δημιουργεί ένα μητρώο παραβατικότητας για εκπαιδευτικούς και μαθητές, το οποίο θα τους ακολουθεί σε όλη τους την πορεία στην εκπαίδευση. Η συνεχής αξιολόγηση και ο έλεγχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω αυτής της βάσης δεδομένων γίνεται κεντρικό εργαλείο για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των τμημάτων, των μαθημάτων, των μαθητών, των καθηγητών: το My School εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα αξιολόγησης του Υπουργείου Παιδείας και η καταγραφή της επίδοσης των μαθητών συνδέεται με την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού. 

Με τη χρήση του εργαλείου αυτού, η κυβέρνηση διευρύνει την επιτήρηση αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη γνώση, παρεμβαίνοντας διαχειριστικά, ρυθμιστικά και οργανωτικά στη συλλογική και ατομική ζωή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Φτιάχνεται ένα σχολείο ελέγχου όπου η ιεραρχία θα αυξάνει τις μικροεξουσίες, ενώ θα ενισχύεται η αυτό-πειθάρχηση. Η πληθυσμιακή ρύθμιση εκπαιδευτικών και μαθητών αποτελείται από ένα σύνολο τεχνικών του εαυτού, οι οποίες αποτελούν τρόπους εσωτερίκευσης της εξουσίας στην ατομική συνείδηση και στο σώμα, καθιστώντας το άτομο ταυτόχρονα υποκείμενο και αντικείμενο της εξουσίας. 

Η πειθαρχία, προσανατολίζεται στον έλεγχο και την διαχείριση με σκοπό την εκμηδένιση των αντιστάσεων. Η καθυπόταξη και ο έλεγχος των πληθυσμών συνιστούν την εξουσία που προσβλέπει στη ρύθμιση της ζωής σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής της, επιτηρώντας και καταγράφοντας τα φαινόμενα και τις λειτουργίες της. Η φυσική ζωή ως περιεχόμενο της βιοπολιτικής γίνεται αντικείμενο μηχανισμών και υπολογισμών της κρατικής εξουσίας. Διαμορφώνεται έτσι το πλαίσιο ρύθμισης, κατεύθυνσης, ελέγχου και διαμόρφωσης της ζωής σε ατομικό επίπεδο και σε πληθυσμιακό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητά της.

Η παρακολούθηση και καταγραφή όλων των πτυχών της δυνητικής μας ύπαρξης υλοποιεί την απόλυτη διαφάνεια του υποκειμένου, αυτό που ο Φουκώ ονομάζει Πανοπτισμό. Το αποτέλεσμα του πανοπτικού είναι να υποβάλει στα άτομα μια συνειδητή και μόνιμη σε βάρος τους κατάσταση ορατότητας, η οποία εξασφαλίζει την αυτόματη λειτουργία της εξουσίας. Να μονιμοποιεί δηλαδή τα αποτελέσματα της επιτήρησης, ακόμη κι αν αυτή είναι ασυνεχής στην άσκησή της. Οι άνθρωποι παγιδεύονται και υφίστανται μια εξουσία της οποίας οι φορείς είναι οι ίδιοι. Την ίδια στιγμή, η εξουσία είναι ορατή και ανεξέλεγκτη, ενώ διαχέεται, καθώς δεν βασίζεται σε έναν και μόνο άνθρωπο, αλλά σε ένα σύνολο από εσωτερικούς μηχανισμούς που παράγουν οι ίδιοι τη σχέση όπου παγιδεύονται τα άτομα [*]. 

Η ΟΛΜΕ προσέφυγε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κατά του νέου συστήματος καταγραφής στοιχείων. Επιπλέον, σύλλογοι γονέων έχουν στείλει εξώδικα στις Διευθύνσεις σχολείων, ζητώντας τους να μην καταχωρούν προσωπικά δεδομένα μαθητών. Είναι προφανές ότι η αποτελεσματική αντίσταση στην επιβολή της κρατικής επιτήρησης χρειάζεται τη συλλογική κινητοποίηση και την οργάνωση εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών.
________________

[*] Μ. Φουκώ, (1989). Επιτήρηση και Τιμωρία: Η Γέννηση της Φυλακής, Αθήνα: Ράππας.


Αργυρώ Μπαντουβά, Οδυσσέας Αϊβαλής
RED
Notebook
17 Απριλίου 2014 - 12:51 πμ | Αργυρώ Μπαντουβά, Οδυσσέας Αϊβαλής
 
Εισαγωγή σχολίου
Τα σχόλια που αποστέλλονται ενδέχεται να μην περάσουν αρχικά από διαδικασία έγκρισης. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Χρησιμοποιήστε την διαδικασία αναφοράς όποτε χρειάζεται.
Όνομα:
Email (δεν δημοσιεύεται):
URL:
Σχόλιο:
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ:<b></b>, <i></i> - ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ENTER
 
Πόσο κάνει πέντε και δύο;
Βοηθήστε μας να αποφύγουμε τα spam μηνύματα απαντώντας στην απλή ερώτηση που βλέπετε παραπάνω.
Εαν θέλετε να χρησιμοποιήσετε avatar εγγραφείτε δωρεάν στο gravatar.com. Η συμμετοχή σας πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τους όρους χρήσης. Σχετικό link στο κάτω μέρος της σελίδας.
     
Σχετικά
 
Διεκδικώντας τα κοινωνικά αγαθά: η συγκρότηση της κοινότητας μέσα στην πόλη
Οδυσσέας Αϊβαλής, Βάλια Δημοπούλου
13/05/2014
Του Οδυσσέα Αϊβαλή και της Βάλιας Δημοπούλου
 
 
Βιοπολιτική ή Οδηγός Φουκώ στο σήμερα
Αλίκη Κοσυφολόγου
11/05/2014
MICHEL FOUCAULT, «Η γέννηση της βιοπολιτικής: Παραδόσεις στο Κολλέγιο της Γαλλίας (1978 – 1979)», μτφρ: Βασίλης Πατσόγιαννης, εκδόσεις Πλέθρον, σελ. 374
 
 
Το γάλα, ο ΟΟΣΑ, ο Φουκώ και η «αλήθεια της αγοράς»
Ντίνα Τζουβάλα
30/03/2014
Και με τη βοήθεια του Φουκώ πώς να ξεχωρίζετε το “φρέσκο γάλα” από το “γάλα υψηλής παστερίωσης”: ένας πρακτικός οδηγός.
 
 
Εργαλεία
       
 
 
 
     
  24 Μαΐου 2014 - 1:24 pm  
  Αν ήμουν Πειραιώτης
Στρατής Μπουρνάζος
 
     
  Ακριβώς σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις αξίζει πάνω απ’ όλα να σκεφτόμαστε και να παίρνουμε θέση. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει δίλημμα όταν το ερώτημα είναι «Κάλλιο πλούσιος και υγιής ή πτωχός και ασθενής;». Ούτε στον Βόλο όπου αντίπαλος του Μπέου είναι ο Μαργαρίτης Πατσιαντάς του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε στον Πειραιά θα είχαμε δίλημμα αν αντίπαλος του Μώραλη-Μαρινάκη ήταν όχι μόνο ο Δρίτσας, αλλά ένας υποψήφιος του ΚΚΕ ή ένας οποιοσδήποτε δεξιός, πολλώ δε μάλλον ένας ευπρεπής δεξιός τύπου Κουμουτσάκου. Τώρα όμως;
     
 
  24 Μαΐου 2014 - 1:14 am  
  Για την εξουσία στην Ελλάδα το κύριο είναι να μην έρθουν οι κόκκινοι
Συνέντευξη του Χρήστου Λάσκου στο alterthess.gr
 
     
  Ενόψει των εκλογών της 25ης Μαϊου, και στο πλαίσιο του προεκλογικού διαλόγου, το alterthess.gr έθεσε σε υποψήφιους/ες eυρωβουλευτές ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, την κρίση στην Ελλάδα και την άνοδο του φασισμού . Ο Χρήστος Λάσκος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, απαντά
     
 
  23 Μαΐου 2014 - 12:33 pm  
  Η ΝΔ το χειρότερο το κράταγε για το τέλος: ξανάφερε τη Χρυσή Αυγή στο προσκήνιο
Δημήτρης Χριστόπουλος
 
     
  ι νεοναζί επανέρχονται, και μάλιστα στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής, χωρίς καλά-καλά να κάνουν τίποτα οι ίδιοι. Το κάνει με τον πιο αποδοτικό τρόπο γι’ αυτoύς η Νέα Δημοκρατία, με τρόπο πολιτειακά άφρονα
     
 
  23 Μαΐου 2014 - 12:39 pm  
  Τασία Χριστοδουλοπούλου: H κυβέρνηση της Αριστεράς θα δημιουργήσει ντόμινο
Συνέντευξη στον Αδάμο Ζαχαριάδη
 
     
  Η ευρωπαϊκή Αριστερά τονίζει ότι οι μεταναστευτικές ροές θα συνεχιστούν, ιδίως όσο συνεχίζονται ο πόλεμος, η φτώχεια και η περιβαλλοντική καταστροφή. Επιμένουμε λοιπόν ότι σε υπερεθνικά προβλήματα, δεν υπάρχουν εθνικές λύσεις. Ζητάμε, έτσι, τη ριζική τροποποίηση του Ευρωπαικού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, προς την κατεύθυνση της αναλογικής κατανομής των ροών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την αναθεώρηση της δομής του Σένγκεν, που προβλέπει ελεύθερη κυκλοφορία με κλειστά εξωτερικά σύνορα, άρα απαγόρευση κυκλοφορίας για τους μη νόμιμα διαμένοντες.
     
 
 
   
Footer
 
         
 
Λέξεις-κλειδιά
 
εκλογές × ΣΥΡΙΖΑ × Arno Minkkinen Biennale CGIL Corpus Christi Dow Jones Newswires dubstep John Parish performance Pussy Riot RootlessRoot Αδέσμευτη Γνώμη Αθήνα αντιρατσιστικό συλλαλητήριο Αριστερά άστεγοι αυτονομία ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ δημοσιονομικός πολλαπλασιαστή Έβρος ΕΚΤ Ευρώπη θάλασσα Ιντιφάντα κάλαντα Καλλικράτης Κάσσελ ΚΕΝΤΡΟ Κινηματογράφος Κόκκινο Κρίση Κύπρος Μαρία Κανελλοπούλου ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ μήκους Νιαουνάκης Παπαδάτος ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΣΥΡΙΖΑ τι σου ζητάνε; Τρόικα χρέος Ψαριανός Ψημίτης 1 ευρώ 11 Μάη 12 Φεβρουαρίου 13% 14 Νοεμβρίου 15χρονη 17 17 Νοέμβρη 17Ν 19/7/2012 19ος αιώνας 2 νεκροί στο Μανχατταν 20 Οκτωβρίου 20ος 22 πράγματα 24ωρη 25ευρο 25η 25η Μαρτίου 26 272 μέρες απεργίας 28η 28η Οκτωβρίου 2ρουφ 300 3000 ευρώ 34 νεκροί στην Αφρική 3E 40 χρόνια 48ωρη 4η Αυγούστου 4η Διεθνής 6 αντιρατσιστική γιορτή 6 Δεκεμβρίου 6 μέρες 6 τρις 6ο 6ο διαμέρισμα 8 Μάρτη 80s 8η Μάρτη 99%
  Αρχείο:
Πλήρες αρχείο θεμάτων

Επικοινωνία:
info@rednotebook.gr
 
         
 
  Powered by Byte² | Bitsnbytes.gr